лабораторна апаратура лабораторна апаратура  
  » Качествени и хранителни показателиФизико - химични характеристики на спиртния дестилат

Протеини

Keldahl

Dumas

Глутен (ДМГ)

Глутено-миещи системи

Масленост

Soxhlet

Влакнини

Fibre bag

Скорбяла

Поляриметър

Пепелно съдържание

Муфелна пещ

Седиментационно число

Вибростенд Zeleny

   Специализирана мелница

Водопоемност

Фаринограф

Енергийни характеристики на брашно

Екстензограф

 
  Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...  

Български English