Лабораторно Оборудване лабораторна апаратура  
 
OHAUS лабораторно оборудване и апаратура

 

 
  Апаратура за анализ параметрите на:

Хранителни и питейни продукти
- зърно, брашно, фуражи
- мляко
- пчелен мед
- вино

Околна среда
- води
- почви
- въздух

Петрол и петролни продукти

Биодизел, биоетанол

Козметични и миещи средства

Строителни материали

Клинична ветеринарна, хуманитарна медицина и фармация
   

Български English DICKEY-john Gerhardt Stable Micro Systems